Trelleborgskliniken

Företagshälsovård och Sjukvård

Din lokala leverantör i Trelleborg

 

Trelleborgskliniken är beläget på femte våningen på Ångkvarnen i Trelleborg. Inom vårat tjänsteutbud erbjuder vi både sjukvård och företagshälsovård.

Vi har fräscha lokaler, kunnig personal och strävar hela tiden efter att ha nöjda kunder genom hög tillgänglighet och ett gott bemötande.


Trelleborgskliniken arbetar proaktivt med sina patienter och kunder för att i ett tidigt skede identifiera och förebygga ovanor, förbättra hälsan och arbetsmiljön.


Coronavirus

(Covid-19)


FÖRETAGSKUNDER!

Vi utför nu även Covid-19 tester på Trelleborgskliniken.

Gäller ej privatkunder


För mer information kontakta er företagssköterska eller använd "kontakta oss" formuläret


Vår rekommendation kring Covid-19 är att följa utvecklingen som finns tillgänglig på:


www.folkhalsomyndigheten.se/

www.krisinformation.se


Folkhälsomyndigheten samarbetar nära Världshälsoorganisationen och gör kontinuerliga bedömningar av hur utbrottet utvecklas och uppdaterar kontinuerligt webbplatsen med aktuell bekräftad information.


Känner du av symptom, kom inte till mottagningen!


Ring 1177 om du uppvisar symptom för Covid-19.
Ring 113 13 om du har allmänna frågor kring Covid-19.

Varför Företagshälsovård?

01

Proaktiv lönsam investering

 

Att satsa på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten, sänker kostnaden för ohälsa och frånvaro

04

Hållbart arbetsklimat =
Attraktiv arbetsgivare

 

Arbeta för ett gott arbetsklimat med nöjda nuvarande och framtida medarbetare.

02

Balans i arbetslivet

 

Som arbetsgivare kan du bidra till ett hållbart arbetsliv för era anställda

05

Rutin och struktur

 

Skapa en struktur för ett systematiskt och och förebyggande arbetsmiljöarbete.

03

Prioritera en sund hälsa

 

Säkerställ att hälsan blir till en resurs för er verksamheten.

06

Fysiskt och Psykiskt bra hälsa

 

Främja en god fysisk och psykosocial hälsa och arbetsmiljö.

Trelleborgskliniken

Företagshälsovård och Sjukvård

Tjänster


 • Hälsoundersökning - Medicinska kontroller
  (enligt AFS 2019:3 – Medicinska kontroller i arbetslivet)
 • Nyanställningsundersökning
 • Rådgivning livsstil (individ)
 • Stöd vid rehabiliteringsfall
 • Ergonomisk arbetsplatsbedömning
 • Skyddsrond/kemikaliekommitté
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Vaccination - säsongsinfluensa och andra epidemiska sjukdomar
 • Vaccination vid smittexponering i tjänsten
 • Stresshantering
 • Samtalsstöd
 • Krishantering
 • Rådgivning
 • Ergonomisk riskbedömning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Utredning & stöd vid riskbeteende/missbruk
 • Sjukgymnastik
 • Konditionstest

Utbildningar


 • Stresshantering
 • Första hjälpen

 • Hjärt och lungräddning

 • Friskvård – Kost och hälsa

 • Ergonomi – Introduktion eller yrkesspecifikt

 • Krishantering

 • Kemiska hälsorisker

 • Härdplastutbildning

 • Stressfaktorer i arbetslivet

Vad ingår i en hälsoundersökning?


-Anpassat frågeformulär för hälsotillstånd (längd och viktkontroll, BMI, midjemått, blodtryck, blodprover, blodfetter, blodsocker, urinprov, Hb, PSA


-Spirometri, audiogram samt synundersökning


-Återkoppling till individ med förslag till åtgärder (vid behov hänvisas individen till specialist för uppföljning av resultat)


-Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten arkiveras i den enskildes patientjournal.


Kompetens: Tjänsten ska utföras av företagssköterska och vid behov av företagsläkare

Hälsoundersökning


Hälsoundersökningar omfattas inte av den offentligt finansierade hälso och sjukvårdssystemet.

Vi på Trelleborgskliniken har märkt att det finns ett  behov hos våra patienter att få genomgå provtagning från flera organsystem. Därav erbjuder vi en hälsoundersökning för detta ändamål.


Undersökningen inkluderar två sjuksköterskebesök.

Tidsåtgång ca 1 ½ timme


Vid eventuellt avvikande resultat erbjuds tid för uppföljning hos läkare.


Detta uppföljande besök betraktas som sjukvård och debiteras med vanligt patientarvode, f n 200 kr.


Kostnad: 1 800 kr (Ex moms), 2 250 kr (Inkl Moms)

Vaccinationer


 • Hepatit A - Vaqta

 • Hepatit B - Engerix B

 • Hepatit B (barn < 15 år) - Engerix - B (barn) 

 • Hepatit (A + B) - Twinrix

 • Hepatit (A + B) (barn < 15 år) - Twinrix Pediatric

 • Tyfoid feber - Vivotif

 • Kolera/ ETEC - Dukoral

 • Gula Febern - Stamaril

 • Polio - Imovax Polio

 • Stelkramp/ Difteri - DiTe-Booster

 • Stelkramp/ Difteri/ Kikhosta/ Polio - Boostrix Polio

450 kr

380 kr

320 kr

550 kr

450 kr

300 kr

250 kr

600 kr

300 kr

250 kr

450 kr


 • Japansk B-encefalit - IXIARO

 • TBE (fästingburen encefalit) - FSME-Vuxen

 • TBE (fästingburen encefalit) - FSME-Junior

 • Meningocock-infektion - Menveo

 • Pneumocock-infektion - Pneumovax

 • Pneumocock-infektion - Prevenar 13

 • Bältros-vaccination - Zostavax

 • Säsongsinfluensa - SBL - Vaccin

 • Rabies - Rabipur

 • Malaria Profylax - Recept

1 100 kr

380 kr

350 kr

700 kr

380 kr

750 kr

1 500 kr

200 kr

650 kr

150 kr


Läkarmottagning


Trelleborgskliniken är en privat läkarmottagning och företagshälsovård i Trelleborg. Vi erbjuder en heltäckande primärvård som arbetar förebyggande och strävar efter att ge patienter en hög tillgänglighet.


Hos oss träffar du  alltid samma läkare som ger dig ökad trygghet och kontinuitet. Personalen har  bred kompetens, ger ett gott bemötande med bra service och kvalité.


Vi arbetar förebyggande med fokus på lång sikt.


Vi tycker att lättillgänglig sjukvård är en viktig del i den hälsofrämjande sjukvården. Detta kan minimera lidande och  sjukskrivningstid för den drabbade individen. 

Skulle du bli så sjuk att det krävs specialistbehandling och kirurgi, ordnar vi remiss till rätt vårdinstans.


Vi erbjuder Dig

 • Korta väntetider
 • Anpassad längd på Ditt besök
 • Trygghet genom att alltid träffa samma läkare
 • Unik företagshälsovård för små och medelstora företag
 • Hälsoundersökningar, intyg för privatpersoner och företag
 • Vaccinationer och reseskydd för din semester eller resa
 • Bred kompetens inom alla yrkeskategorier

Intyg


Tjänstbarhetsintyg för medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med kadmium
 • Mast- och stolparbeteAndra Intyg:

 • Pensionsförsäkring

 • Livförsäkring
 • Högre körkortsbehörighet
 • Körkortsförnyelse
 • Sjöfartsintyg (läkarintyg för sjöfolk)
 • Utlandsstudier
 • Nyanställningsundersökning/Nyanställningsintyg


Trelleborgskliniken

Godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Stödet ska ges av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, till exempel företagshälsovården eller annan likvärdig aktör.


Insatserna kan användas för att förebygga sjukfall, underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete eller kunna vara kvar i arbete. Medicinsk eller annan behandling är insatser som inte ingår i stödet.


Vill ni läsa mer? Klicka på knappen till höger.


Trelleborgsklinikens Läkare

Sitter med i styrelsen för sektionen för arbets- och miljömedicin (ARM)

Trelleborgsklinens läkare, Dr Marika Drijovska har sedan våren 2016 varit styrelseledamot för läkarsällskapets sektion för ARM i Sverige. 


ARM finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.


Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.


Vill ni läsa mer? Klicka på knappen till höger.
Vårdguiden 1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning.

Du kan ringa dygnet runt.


På www.1177.se kan du söka information och få råd om sjukdomar och behandling.

Vid akuta besvär ring 112

Galleri