Aktuellt

Ny AFS -Medicinska kontroller i arbetslivet

(AFS 2019:3)

 

Föreskrifterna börjar gälla den 1 november 2019.


Den 1 november upphör nuvarande föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla och de ersätts då av de nya och omarbetade föreskrifterna (AFS 2019:3).


De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete och vid kvicksilverexponering.


Träder i kraft: 2019-11-01

Upphör att gälla: 2019-11-01

GDPR på Trelleborgskliniken

 

Ni har säkert hört talas om GDPR.


Det står för General Data Protection Regulation och är en EU-Förordning som ersätter PUL (personuppgiftslagen) från och med den 25e Maj 2018.Vill du veta mer om den nya Dataskyddsförordningen GDPR kan du läsa mer detaljerat om vad det innebär på


http://www.datainspektionen.se


Den svenska hälso och sjukvårdssektorn täcks av patientdatalagen som ställer höga krav på behandling av personuppgifter. Det har alltid varit en viktig del för företag verksamma inom hälsa och sjukvård. Vi på Trelleborgskliniken ställer höga krav på att vi har ett integritetsskydd, då vi dagligen hanterar känsliga personuppgifter om hälsa. GDPR påverkar naturligtvis alla företag och organisationer, så även oss. Personal på Trelleborgskliniken har genomgått särskild utbildning för GDPR.


Som leverantör av sjuk och företagshälsovårdstjänster har vi på Trelleborgskliniken kunskap om bra IT-säkerhet och tillförlitlig hantering av personuppgifter. För att kunna bedriva vår verksamhet krävs det att både kunder och medarbetare har förtroende för oss och vårt arbetssätt.


Behandling av personuppgifter och patientinformation hanteras på ett säkert sätt då patientdatalagen alltid varit en central del i vår verksamhet.


Vi tar integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar och följer gällande lagstiftning.


Mer information om vilka personuppgifter som vi behandlar kan du läsa om genom att trycka på knappen: